Khoa Điện tử Viễn thông
Chuẩn đầu ra và CTK TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Học ngành Điện tử viễn thông ra làm gì?

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Chuẩn đầu ra và CTK CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Chuẩn đầu ra và Chương trình khung CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

Thông tin Khoa ĐTVT

Học ngành Điện tử viễn thông ra làm gì?

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Chuẩn đầu ra và CTK TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo TCCN Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Lịch công tác tuần III tháng 10 (24/10 - 30/10/2016)

Đào tạo và đánh giá năng lực cho cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật VNPT Hưng Yên

Được sự phối hợp giữa trường CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên và VNPT Hưng Yên, trong 2 ngày 21 và 22/9/2016 giảng viên khoa KT ĐTVT đã tổ chức thành công kỳ bồi dưỡng và đánh giá năng lực cho cán bộ kỹ thuật VNPT Hưng Yên.

Lịch công tác tuần II tháng 10 (10/10 - 16/10/2016)

Lịch công tác tuần II tháng 10 (Tuần 42 - từ 10/10/2016 đến 16/10/2016)

Đào tạo và Đánh giá năng lực nhân viên kỹ thuật VNPT các tỉnh

Các khoá Đào tạo và Đánh giá năng lực cho nhân viên kỹ thuật tại viễn thông (VNPT) các tỉnh thành phố