Khoa học & Đào tạo
Một số điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2021

Điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2021

Học song song nghề và văn hóa mang lại lợi ích kép cho người học

Lợi ích của việc học song song nghề và văn hóa

Khảo sát các bên liên quan với việc nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Khảo sát các bên liên quan với việc nâng cao chất lượng đào tạo

Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Thái Nguyên với công tác phòng trống dịch bệnh Covid 19

Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Thái Nguyên với công tác phòng trống dịch bệnh Covid 19

Một số giải pháp đổi mới phương pháp học tập gắn lý thuyết với thực hành chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Thái Nguyên

Một số giải pháp đổi mới phương pháp học tập chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Thái Nguyên

Hợp tác quốc tế - Xu hướng tất yếu của giáo dục chuyên nghiệp

Hợp tác quốc tế - Xu hướng của giáo dục chuyên nghiệp

Đẩy mạnh khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch ở Việt Nam

Đẩy mạnh khai thác giá trị văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch

Tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu học tiếng Hàn Quốc

Tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu học tiếng Hàn Quốc

Những quy định mới về công tác văn thư

Quy định mới về công tác văn thư

Một số tư tưởng của Hồ Chí Minh và ý nghĩa đổi mới giáo dục ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa đổi mới giáo dục ở Việt Nam