Khoa Luật
Đại hội chi bộ Khoa Luật

Ngày 08/6/2017, Khoa Luật – Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội chi bộ Khoa Luật

Ngày 08/6/2017, Khoa Luật – Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Hội thi giáo viên dạy giỏi Khoa Luật năm học 2016 - 2017

Thực hiện hướng dẫn tại Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp khoa năm học 2016 - 2017 của Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, Khoa Luật đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Khoa trong hai ngày: 22/2 và 23/2/2017.

Lịch làm việc tuần 2 tháng 2 của lãnh đạo Khoa Luật

Lịch làm việc tuần 4 tháng 12 của lãnh đạo Khoa Luật

Lịch làm việc tuần 3 tháng 12 của lãnh đạo Khoa Luật

Mông Thị Hằng – Bí thư đoàn giỏi, học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện

Từ những buổi sinh hoạt hè và các hoạt động tình nguyện tại địa phương, Mông Thị Hằng đã bị cuốn hút bởi các hoạt động phong trào của Đoàn. Sự năng nổ, hoạt bát và dễ hòa đồng cùng với chất xung kích của thanh niên đã giúp Hằng gắn bó với môi trường Đoàn.

Lịch làm việc tuần 1 tháng 12 của lãnh đạo Khoa Luật

Lịch làm việc tuần 5 tháng 11 của lãnh đạo Khoa Luật

Lịch làm việc tuần 4 tháng 11 của lãnh đạo Khoa Luật