Khoa Nghiệp vụ Bưu chính
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT VIÊN TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH HÒA BÌNH

Khoa nghiệp vụ Bưu chính triển khai khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm soát viên tại Bưu điện tỉnh Hòa Bình

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA KHOA NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH TRONG THÁNG 10/2016

Trong các chương trình công tác của khoa nghiệp vụ Bưu chính trong tháng 10, ngoài giảng dạy lớp Nghiệp vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang, khoa triển khai mạnh mẽ các hoạt động tìm hiểu thực tế nhằm kịp thời cập nhật các văn bản mới và các nghiệp vụ thực tế tại các bưu cục.

Thông báo tuyển dụng lái xe Bưu chính

CÔNG TY VẬN CHUYỂN VÀ KHO VẬN BƯU ĐIỆN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kinh doanh dịch vụ Bưu chính viễn thông

Chương trình đào tạo trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ Bưu chính viễn thông

Chương trình đào tạo trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ Bưu chính viễn thông

Chuẩn đầu ra trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp chuyên nghiêp quản trị kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp chuyên nghiêp quản trị kinh doanh dịch vụ BCVT

Thông báo tuyển dụng

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cần tuyển Giao dịch viên

Hiệu quả từ phương pháp dạy học tích cực

Khoa Nghiệp vụ Bưu chính liên tục mở các lớp đào tạo nghiệp vụ Bưu điện cho học viên là cán bộ, công nhân viên, các học viên mới được tuyển dụng vào các Bưu điện tại Bưu điện tỉnh, TP chưa qua đào tạo nghiệp vụ Bưu điện và tất cả các học viên có nhu cầu được đào tạo nghiệp vụ Bưu điện

Kế hoạch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2016 khoa NVBC

Kế hoạch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2016 khoa NVBC