KLNCTD
Đặc trưng của các biện pháp cưỡng chế hành chính theo pháp luật Việt Nam

Cưỡng chế hành chính là phương tiện đảm bảo cho việc thực hiện quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hành pháp, bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các biện pháp cưỡng chế hành chính có tính chất, nội dung và vai trò khác nhau trong hoạt động quản lý, căn cứ vào mục đích áp dụng, hệ thống các biện pháp cưỡng chế hành chính có thể được chia thành năm nhóm như sau: Biện pháp ngăn chặn hành chính; Biện pháp xử phạt hành chính; Biện pháp khôi phục hành chính; Biện pháp cưỡng chế bảo đảm thi hành quyết định hành chính; Biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt.

Quyền con người, quyền công dân - Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013

Khái niệm quyền con người lần đầu tiên được tổ chức Liên Hợp Quốc chính thức thừa nhận vào năm 1948 với sự kiện ra đời của Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người. Trong đó, quyền con người được khẳng định là “những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và tự do cơ bản của con người”. Như vậy, quyền con người – dù được nhìn nhận dưới góc độ nào đều được hiểu là những quyền tự nhiên cơ bản của con người, không thể bị tước đoạt, chiếm giữ bởi bất cứ ai và bất cứ thế lực nào.

Pháp nhân và tư cách pháp nhân của công ty hợp danh

Trong quá trình học môn Pháp luật kinh tế, sinh viên thường lúng túng khi xác định một doanh nghiệp có phải là pháp nhân hay không. Vậy pháp nhân là chủ thể như thế nào? Trong bài viết này, tôi xin được làm rõ về dạng chủ thể này, đồng thời bàn thêm về tư cách pháp nhân của công ty hợp danh nhằm góp phần giúp các em học tập có hiệu quả hơn.

Một vài kinh nghiệm để học tốt môn pháp luật kinh tế

Công tác hộ tịch tại phường Thịnh Đán

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác nhận tình trạng nhân thân của một con người từ khi sinh ra đến khi chết. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và quyền nhân thân của con người đã được Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2005 qui định để xác định sự kiện hộ tịch như quyền được khai sinh; quyền được khai tử; quyền được kết hôn; quyền ly hôn; quyền nhận, không nhận cha, mẹ, con; quyền thay đổi họ tên; quyền xác định lại dân tộc…