Ký túc xá
Kế hoạch cuộc thi “Phòng ở đẹp” trong Khu nội trú

Sắp xếp lại phòng ở cho sinh viên nội trú

Thực hiện kế hoạch sắp xếp lại phòng ở cho Học sinh - Sinh viên nội trú ngày 28/5/2016 của Ban quản lý Khu nội trú đã được Ban giám hiệu phê duyệt. Bắt đầu từ ngày 05/6/2016 toàn thể các em HSSV học tập tại trường đang ở nội trú đã tiến hành dồn phòng, chuyển phòng theo kế hoạch

KẾ HOẠCH SẮP XẾP LẠI PHÒNG Ở HSSV NỘI TRÚ

KẾ HOẠCH SẮP XẾP LẠI PHÒNG Ở HSSV NỘI TRÚ

Sinh viên nội trú tham gia những hoạt động ngoại khoá

Tiếp tục công tác chuẩn bị bầu cử

Chi bộ Ban quản lý Khu nội trú & T. Ytế tổ chức lề kết nạp đảng viên mới

Ngày 19 tháng 5 năm 2016 nhân kỷ niệm lần thứ 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chi bộ Ban quản lý Khu nội trú & T.Ytế long trọng tổ chức lề kết nạp đảng cho các đồng chí Bùi Thị Mỹ Nhân, Cao Ngọc Hoa Hiền và Phạm Xuân Trường, cả 03 đồng chí đều là cán bộ quản lý HSSV nội trú thuộc Ban quản lý Khu nội trú.

Tình hữu nghị Việt - Lào tiếp tục được phát huy và gìn giữ

Các hoạt động của lưu học sinh Lào chào mừng tết cổ truyền Bunpimay

Ngày 14/4/2016 thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ nhà trường, Ban quản lý Khu nội trú đã tổ chức cho các em lưu học sinh Lào đón tết cổ truyền Bunpimay.

Hợp tác xã Công nghiệp và vận tải Chiến Công tổ chức gặp mặt các em lưu học sinh Lào Tỉnh Xiêng khoảng nhân tết cổ truyền Bunpimay

Chiều ngày 13/4/2016 Hợp tác xã Công nghiệp và vận tải Chiến Công do đồng chí Đinh Huy Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có buổi gặp mặt thân mật với các em lưu học sinh Lào thuộc tỉnh Xiêng khoảng nơi Hợp tác xã Công nghiệp và vận tải Chiến Công có hoạt động sản xuất kinh doanh nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay.