Lịch đào tạo
Kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015

Phòng Quản lý đào tạo đã xây dựng xong kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015. Các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên có thể tải về xem để bố trí thời gian công tác và học tập đạt hiệu quả cao.

Kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015

Phòng Quản lý đào tạo đã xây dựng xong kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015. Các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên có thể tải về xem để bố trí thời gian công tác và học tập đạt hiệu quả cao.

Kế hoạch học và lịch thi của đợt học cải thiện và học tự nguyện K8, LTK7 tháng 6 năm 2014

Các em sinh viên khóa 8 hệ cao đẳng chính quy và Khóa 7 hệ cao đẳng liên thông có thể tải về máy để xem kế hoạch học và lịch thi của đợt học cải thiện và học tự nguyện K8, LTK7 tháng 6 năm 2014

Lịch học lại các khóa tổ chức vào tháng 4 và tháng 5 năm 2014

Lịch học lại tháng 4 và tháng 5 năm 2014. Đây là đợt học cuối cùng của năm học thứ 1 và thứ 2 đối với K8 & LTK7

Lịch học lại các khóa tổ chức vào tháng 3 năm 2014

Các em học sinh, sinh viên sau khi xem lịch học lại nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với cô Nguyễn Thị Nga phòng Quản lý đào tạo.

Lịch thi giữa học kỳ 2 năm học 2013 -2014 các hệ đào tạo

Các em học sinh, sinh viên theo dõi lịch thi để có mặt đúng giờ tại phòng thi. Nếu thí sinh bỏ thi sẽ được tính 0 điểm cho lần thi đó.

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 các hệ đào tạo

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 gồm có: Hệ trung cấp chuyên nghiệp K33,34, hệ cao đẳng liên thông K7,k8, hệ cao đẳng chính quy k8,k9,k10.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013 -2014 và lịch thi lần 2 của đợt học lại năm học 2012 -2013

Các em sinh viên download lịch thi học kỳ 1 năm học 2013 -2014 và lịch thi lần 2 của đợt học lại năm học 2012 - 2013. Cần xem kỹ nếu lịch thi được trình bầy trong nhiều sheet.

Lịch thi lần 2 cho khóa 7 và khóa 6 CĐ liên thông

Các em sinh viên khóa 7 và khóa 6 liên thông nhận được thông tin này tham gia thi đầy đủ đúng thời gian theo lịch thi. Đây là đợt thi cuối cùng trước khi các em thi tốt nghiệp.

Kế hoạch thi lại các khóa đợt học hè năm học 2012-2013