Liên kết - Bồi dưỡng - Ngắn hạn
Rất nhiều ưu tiên cho người học trong kỳ tuyển sinh 2019

Năm 2019, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có nhiều ưu tiên cho người học trúng tuyển vào trường, tạo điều kiện tối đa cho người học được học trong môi trường học tập tốt nhất

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên CĐ, ĐH

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau: