Liên kết đào tạo
Đoàn cán bộ trường CĐ Kinh tê-Tài chính Thái Nguyên thăm và làm việc với Sở Giáo dục Thanh niên và Thể thao tỉnh Kampong Cham vương quốc Campuchia

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên cử đoàn cán bộ sang thăm và làm việc với Sở Giáo dục Thanh niên và Thể thao tỉnh Kampong Cham vương quốc Campuchia

Thông báo về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2012

1. Các chuyên ngành tuyển sinh 1.1. Quản lý Kinh tế Mã số: 60340410 1.2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60220315 1.3. Kinh tế chính trị Mã số: 60310102 1.4. Triết học Mã số: 60220301

Đại học Kinh tế quốc dân

Học viện Tài chính

Đại học Sao đỏ

Đại học KTQTKD Thái Nguyên