Nghiên cứu khoa học
Trung tâm thực hành kế toán - Đào tạo lý thuyết gắn với thực tiễn

Đào tạo kế toán tài chính là một trong những ngành đào tạo đang được xã hội quan tâm, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao về quản lý kinh tế - tài chính góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Là một trường có bề dày kinh nghiệm về đào tạo các chuyên ngành kế toán, tài chính, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn.