Nghiên cứu khoa học
Công văn đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2018

Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học và đào tạo

Danh sách hội đồng nghiệm thu đề tài gia hạn năm học 2014-2015, 2015-2016

Danh sách hội đồng nghiệm thu đề cương

Kế hoạch phát hành nội san quý I năm 2017

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các tân tiến sĩ năm 2016

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin Hệ Cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin - Hệ cao đẳng, ban hành theo Quyết định số 579/QĐ-CĐKTTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên về việc Ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin - Hệ cao đẳng. Mã số 51480201

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông - Hệ Cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông - Hệ cao đẳng, ban hành theo Quyết định số 224/QĐ-CĐKTTC ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên về việc Ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông - Hệ cao đẳng. Mã số 51510302.

Kế hoạch phát hành nội san Nghiên cứu Khoa học quý III + IV năm 2016

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Ban Biên tập nội san NCKH thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc viết bài gửi đăng nội san NCKH số 13 - Quý III+IV năm 2016 như sau:

Lịch làm việc Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tuần từ 30.5 - 03.06.2016

Chi tiết xin xem tại file đính kèm...