Nghiên cứu khoa học
Thẩm định hồ sơ mở 2 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Sáng ngày 8/5/2015, Đoàn kiểm tra thẩm định điều kiện mở 2 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp đã họp tại phòng truyền thống Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Thông báo kế hoạch phát hành Nội san số 09 Quý II năm 2015

Ban biên tập nội san NCKH thông báo kế hoạch phát hành Nội san số 09 Quý II năm 2015

Thông báo kế hoạch phát hành Nội san số 09 Quý II năm 2015

Ban biên tập nội san NCKH thông báo về kế hoạch viết Nội san số 09 Quý II năm 2015

Thẩm định hồ sơ mở 8 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Chiều ngày 23/12/2014, Đoàn kiểm tra thẩm định điều kiện mở 8 mã ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp đã họp tại phòng truyền thống Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Thông báo kế hoạch phát hành Nội san số 08 Quý I năm 2015

Ban biên tập Nội san thông báo đến các đơn vị, cá nhân về viết bài đăng Nội san số 08 quý I năm 2015

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng khoa học và đào tạo

Thông báo về việc viết bài Nội san Nghiên cứu khoa học quý IV năm 2014

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên xin thông báo kế hoạch viết nội san quý IV năm 2014 đến toàn thể các đơn vị và HSSV. Chủ đề nội san quý IV là " Đổi mới phương pháp giảng dạy nhắm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường"

Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Lịch trình đón tiếp thầy Hiraoka tại TCEF