Nghiên cứu khoa học
Thông báo hồ sơ cần thiết và lý lịch học sinh của lớp du học Tiếng Nhật Khóa 1

Hồ sơ cần chuẩn bị và lý lịch học sinh cần khai báo của học viên Lớp học Tiếng Nhật Khóa 1 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên để làm thủ tục du học tại Nhật Bản

Thông báo hồ sơ cần thiết và lý lịch học sinh của lớp du học Tiếng Nhật Khóa 1

Hồ sơ cần chuẩn bị và lý lịch học sinh cần khai báo của học viên Lớp học Tiếng Nhật Khóa 1 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên để làm thủ tục du học tại Nhật Bản

Thông báo về việc ra quyết định giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2013-2014

Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo về quyết định giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2013-2014 và danh sách kèm theo.

Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Phòng QLKH&HTQT xin trân trọng thông báo đến các cá nhân có sáng kiến, đề tài nghiên cứu cấp trường về hồ sơ để đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, công nhận sáng kiến tỉnh

Thông báo về việc ra quyết định giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2013-2014

Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo về quyết định giao đề tài Nghiên cứu khoa học lần 1 năm học 2013-2014 và danh sách kèm theo.

Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Phòng QLKH&HTQT xin trân trọng thông báo đến các cá nhân có sáng kiến, đề tài nghiên cứu cấp trường về hồ sơ để đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, công nhận sáng kiến tỉnh

Thông báo về việc viết bài Nội san NCKH số 05 quý I năm 2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014; Ban biên tập Nội san thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 05 quý I năm 2014 như sau:

Thông báo V/v viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 04 Quý 4 năm học 2013-2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014; Ban biên tập Nội san thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 04 như sau:

Nội san nghiên cứu khoa học số 3 quý 3 năm 2013

Mục lục Nội san nghiên cứu khoa học số 3 quý 3 năm 2013

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Một sản phẩm của cơ chế thị trường

Bài viết của đồng chí Nguyễn Công Dương - Bí thư Đảng Ủy - Hiệu Trưởng nhà Trường.