Phòng Công tác HSSV
Thông báo về việc cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2015 và 2016 cho HSSV hệ Cao đẳng K9, K10, K11, K12, K13

Công tác tiếp nhận học sinh và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh hệ TC 3 năm K38

Trong 2 ngày 29 và 30/7/2017, trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận và làm các thủ tục nhập học hệ trung cấp 3 năm K38.

Lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên sinh viên ưu tú lớp K1181B1

Căn cứ quyết định số 479-QĐ/TU ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thành ủy Thái Nguyên về việc chuẩn y kết nạp Đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng ủy, theo hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy, ngày 15/08/2017, Chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên đã tổ chức Lễ kết nạp cho đoàn viên ưu tú Trần Huyền Trang-lớp K1181B1.

Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh hệ TC 3 năm K37 cuối năm học 2016-2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác năm học 2016-2017 và tháng 7/2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Trong sáng ngày 02/07/2017, Phòng Công tác HSSV đã chỉ đạo các đồng chí GVCN-CVHT các lớp TC K37 tổ chức họp phụ huynh học sinh theo từng lớp chủ nhiệm.

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 6 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 1 tháng 6 năm 2017

Đại hội chi bộ phòng Công tác HSSV nhiệm kì 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 32-KHDU ngày 09/05/2017 và Hướng dẫn số 34-HD/ĐU ngày 10/05/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Được sự nhất trí của BTV Đảng ủy, sáng ngày 26/05/2017 Chi bộ phòng CT HSSV tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả công tác đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới 2017-2020.

Lịch công tác lãnh đạo tuần 5 tháng 5 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 5 năm 2017

Lịch công tác lãnh đạo tuần 4 tháng 4 năm 2017