Phòng Quản lý Đào tạo
Kế hoạch học lại và học tự nguyện các khóa học kỳ 2 năm học 2016- 2017

Các sinh viên đã đăng ký học lại và học tự nguyện theo dõi lịch học và có mặt đúng thời gian quy định

Thông báo đăng ký học tự nguyện cho sinh viên CĐ khóa 11

Em các sinh viên khóa 11 xem thông báo và đăng ký học tự nguyện đúng thời gian quy định

Kế hoạch thi lần 2 đợt học lại các học phần kỳ 1 năm học 2016- 2017

Các học sinh, sinh viên xem cẩn thận kế hoạch trên để tham gia đầy đủ các môn thi

Kế hoạch học lại các khóa học kỳ 1 năm học 2016- 2017

Sinh viên chú ý tham gia đăng ký và học tập đúng thời gian quy định.

Đoàn cán bộ trường CĐ Kinh tê-Tài chính Thái Nguyên thăm và làm việc với Sở Giáo dục Thanh niên và Thể thao tỉnh Kampong Cham vương quốc Campuchia

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên cử đoàn cán bộ sang thăm và làm việc với Sở Giáo dục Thanh niên và Thể thao tỉnh Kampong Cham vương quốc Campuchia

Kế hoạch thi lại lần 2 của các lớp học lại và học tự nguyện K10

Các sinh viên xem lịch thi cẩn thận và có mặt đúng giờ.

Kế hoạch thi lần 1 học lại và học tự nguyện học kỳ 6 của khóa 10 Cao đẳng

Các em sinh viên xem lịch thi để có mặt đúng giờ

Kế hoạch học lại và học tự nguyện kỳ 2 năm học 2015 -2016

Các sinh viên xem kế hoạch và đăng ký học theo khung thời gian đã lập.

Kế hoạch công tác tuần phòng Quản lý đào tạo từ 04/07/2016 đến 10/07/2016

Mọi công việc có liên quan vui lòng liên hệ đ/c Trương Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, điện thoại 0914 967 445; đ/c Phạm Anh Ngọc Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, điện thoại 0988 553 945

Kế hoạch công tác tuần phòng Quản lý đào tạo từ 04/07/2016 đến 10/07/2016

Mọi công việc có liên quan vui lòng liên hệ đ/c Trương Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, điện thoại 0914 967 445; đ/c Phạm Anh Ngọc Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, điện thoại 0988 553 945