Thông báo
Kế hoạch phát động các hoạt động thi đua chào mừng 20-10; 20-11 và ngày truyền thống của nhà trường 20-12

Nội dung chi tiết

Thông báo về việc thay đổi thời gian làm việc sang chế độ mùa Đông

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND tỉnh về chế độ chính sách

Nội dung chi tiết:

Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết:

Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo về việc cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2015 và 2016 cho HSSV hệ Cao đẳng K9, K10, K11, K12, K13

Kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016

Căn cứ Kết quả xét duyệt của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 của nhà trường. Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo kết quả như sau:

Tỉnh Thái Nguyên chính thức bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 02/3/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Thông báo danh sách dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2016

Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ các ứng viên dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 và biên bản chốt hồ sơ giữa phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Thanh tra - Pháp chế, Hội đồng xét tuyển viên chức nhà trường thông báo danh sách các thí sinh dự xét tuyển như sau:

Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016

Thức hiện Kế hoạch số 445/KH-CĐKTTC ngày 30/12/2016 về kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016, Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn nghiệp vụ như sau: