Thông báo
Thông báo về việc mời dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường

Nội quy tiếp công dân và quy chế dân chủ ở cơ sở

Nội dung chi tiết:

Kế hoạch phát động các hoạt động thi đua chào mừng 20-10; 20-11 và ngày truyền thống của nhà trường 20-12

Nội dung chi tiết

Thông báo về việc thay đổi thời gian làm việc sang chế độ mùa Đông

Nội dung chi tiết:

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND tỉnh về chế độ chính sách

Nội dung chi tiết:

Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết:

Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo về việc cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2015 và 2016 cho HSSV hệ Cao đẳng K9, K10, K11, K12, K13

Kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016

Căn cứ Kết quả xét duyệt của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 của nhà trường. Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo kết quả như sau:

Tỉnh Thái Nguyên chính thức bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 02/3/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.