Thông tin BQL KTX
Không khí học tập của lưu học sinh Lào sau tết Việt nam

Nhân ngày tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam các em lưu học sinh đang học tập tại trường được nghỉ về nước thăm gia đình và sau khi hết tết các em đã trở về trường đông đủ an toàn tiếp tục học tập.

Không khí học tập của lưu học sinh Lào sau tết Việt nam

Nhân ngày tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam các em lưu học sinh đang học tập tại trường được nghỉ về nước thăm gia đình và sau khi hết tết các em đã trở về trường đông đủ an toàn tiếp tục học tập.

Cơ sở vật chất Khu nội trú

Nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn trái phiếu Chính phủ và kinh phí của Tỉnh cấp để xây dựng Khu nội trú của nhà trường. Trong thời gian qua Đảng uỷ Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trong Khu nội trú nhằm tạo điều kiện tốt nhất về nơi ở của HS-SV nội trú.

Giới thiệu về ban quản lý Khu nội trú