Thông tin đảng bộ
Đảng bộ trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên nghiêm túc thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm 2017

Trong bối cảnh chuẩn bị kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Ban chấp hành Đảng uỷ nhà trường, các chi bộ trực thu...

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 9 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 8 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 7 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 6 năm 2017.

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 4 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 3 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 1+2 năm 2017

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 11 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau: