Thông tin đảng bộ
Nghị quyết và chương trình công tác tháng 10 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 8+9 năm 2016

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết sau đây:

Nghị quyết về những nhiệm vụ trong tâm tháng 7 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 6 năm 2016

Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết và chương trình công tác tháng 6 năm 2016 như sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 4 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau đây:

Nghị quyết chương trình công tác tháng 3 năm 2016

Xin mời xem nội dung chi tiết ở liên kết sau:

Nghị quyết về phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ban hành Nghị quyết về phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 1 và tháng 2 năm 2016

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết dưới đây:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 12 năm 2015

Ngày 02-12-2015, tại hội nghị Đảng uỷ mở rộng, nghị quyết và chương trình công tác tháng 12 năm 2015 đã được thông qua.