Thông tin đảng bộ
Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Khoa Luật

Sáng ngày 02/11/2016, Chi bộ Khoa Luật thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Mai và Bùi Thanh Phương, là giảng viên đang công tác tại Khoa Luật, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú các lớp Cao đẳng Khóa 10

Căn cứ quyết định số 256/QĐ-TU ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thái Nguyên về việc chuẩn y kết nạp Đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng ủy, theo hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy, ngày 28/10/2016, Chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp cho các quần chúng ưu tú là sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 10.

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 10 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 8+9 năm 2016

Xin mời xem nội dung chi tiết tại liên kết sau đây:

Nghị quyết về những nhiệm vụ trong tâm tháng 7 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 6 năm 2016

Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết và chương trình công tác tháng 6 năm 2016 như sau:

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 4 năm 2016

Xin mời xem chi tiết tại liên kết sau đây:

Nghị quyết chương trình công tác tháng 3 năm 2016

Xin mời xem nội dung chi tiết ở liên kết sau:

Nghị quyết về phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ban hành Nghị quyết về phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như sau: