Tin online
Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục

Bộ GD&ĐT-Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016

Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy

Bộ GD&ĐT-Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập:

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ);Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016 như sau:

Mải miết đi riêng đường, nền giáo dục Việt Nam đến lúc phải theo chuẩn quốc tế

(GDVN)-Hơn bao giờ hết Việt Nam cần “đạt chuẩn” của khu vực hay thế giới, không riêng gì bằng cấp mà các lĩnh vực khác, mới mong đòi hỏi có sự bình đẳng trong hội nhập.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cho các trường trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cho các trường trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ

GD&TĐ- Hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam như sau:

Thầy cô eo hẹp về vật chất nhưng giàu có về tiếng cười

(GDVN) - Bù lại sự eo hẹp về vật chất, sự nghèo nàn về kinh tế nhưng các thầy cô lại có được niềm vui, sự an ủi từ những cô cậu học trò vô cùng dễ thương của mình.

V/v mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập hội nghị

Bộ GD&ĐT--Những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị, hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Bộ GD&ĐT - hực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc đại học, học viện, viện; hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; giám đốc sở giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện các công việc sau đây: