Trung tâm Thông tin Thư viện
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 3(444)+4(445) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn Thị trường tài chính tiền tệ số 3 ( 444) + số 4( 445) năm 2016.

Giới thiệu không gian sách nghệ thuật

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu tới bạn đọc không gian sách nghệ thuật chủ đề: " Mùa Xuân với Đảng".

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 1/2016

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu tới độc giả tạp chí kinh tế và dự báo số chuyên đề tháng 1 năm 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 3(611) THÁNG 2/2016

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu tới độc giả cuốn tạp chí kinh tế và dự báo số 3 tháng 2 năm 2016

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 1(609) THÁNG 1/2016

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu tạp chí kinh tế dự báo số 1 năm 2016. kính mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH KỲ 1+2 THÁNG 1 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc tạp chí tài chính kỳ 1 + 2 tháng 1 năm 2016. mời quý độc giả đón đọc

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 1(442)+2(443) NĂM 2016

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn thị trường tài chính tiền tệ số 1, số 2 năm 2016

Giới thiệu cuốn truyện Bên rặng tuyết sơn

Trung tâm thư viện xin giới thiếu tới quý độc giả cuốn truyện bên rặng tuyết sơn. Mời quý độc giả đón đọc

Giới thiệu cuốn sách Tìm về sức mạnh vô biên

Trung tâm thông tin thư viện xin giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách tìm về sức mạnh vô biên. Mời quý độc giả đón đọc

Thông báo sách nội bộ mới

Trung tâm Thông tin thư viện giới thiệu tới quý độc giả cuốn giáo trình tin ứng dụng sách nội bộ. Mời quý độc giả qua thư viện đón đọc