Trung tâm Thông tin Thư viện
Giới thiếu cuốn sách những lá thư trong chai

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn truyện Những lá thư trong chai. Mời quý độc giả đón đọc.

Giới thiệu sách giáo trình nội bộ: Tài chính tiền tệ

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn sách giáo trình nội bộ: Tài chính tiền tệ

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện tuần I tháng 10 năm 2016

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện tuần I tháng

Giới thiệu sách giáo trình nội bộ: Tài chính tiền tệ

th

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 22(630) THÁNG 9 NĂM 2016

Trung tâm thông tin thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 22(630) THÁNG 9 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 21(629) THÁNG 9 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 21(629) THÁNG 9 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 20(628) THÁNG 9 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 20(628) THÁNG 9 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 17(458) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 17(458) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

Gới thiệu cuốn sách vị giám đốc một phút

Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu cuốn sách: Vị giám đốc một phút. Mời quý độc giả đón đọc

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin Thư viện tuần II tháng 9 năm 2016

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin Thư viện tuần II tháng