Trung tâm Thông tin Thư viện
Giới thiệu cuốn sách tất cả đều là chuyện nhỏ

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn sách: Tất cả đều là chuyện nhỏ. Mời quý độc giả đón đọc tại tầng 3 Thư viện nhà trường.

Thông báo sách giáo trình nội bộ mới

Trung tâm thông tin - Thư viện thông báo sách giáo trình nội bộ mới. Mời quý độc giả đón đọc

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện tuần I tháng 9 năm 2016

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện tuần I tháng 9 năm 2016

Giới thiệu sách giáo trình nội bộ mới: Internet và thương mại điện tử

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn giáo trình nội bộ mới: Internet và thương mại điện tử, do TH.S Nguyễn Tuấn Linh trưởng khoa Công nghệ thông tin biên soạn. Mời quý độc giả và các em HSSV đón đọc

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện tuần IV tháng 8

Lịch làm việc của lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện tuần IV tháng 8

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 15(456) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu cuốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 15(456) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 18(626) THÁNG 8 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 18(626) THÁNG 8 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

Lịch làm việc của lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện tuần III tháng 8 Năm 2016

Lịch làm việc của lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện tuần III tháng 8 Năm 2016

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH KỲ 1(634) THÁNG 6 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ TÀI CHÍNH KỲ 1(634) THÁNG 6 NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

Lịch làm việc tuần II tháng 8 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện

Lịch làm việc tuần II tháng 8 năm 2016 của lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện