Trung tâm Thông tin Thư viện
TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 4 (151) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN SỐ 4 (151) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 10 (451) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 10 (451) NĂM 2016. mới quý độc giả đón đọc

Giới thiệu cuốn truyện Tôi học đại học

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn truyện Tôi học đại học. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 5(456) THÁNG 05 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin thư viện giới thiệu TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ SỐ 5(456) THÁNG 05 NĂM 2016. Mời độc giả đón đọc

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 8 (449) NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 8 (449) NĂM 2016. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2016. Mời quý độc giả đón đọc

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH VÀVĂN HÓA ĐỌC

Nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa đọc sách với chủ đề: “Sách nâng tầm tri thức - vì ngày mai lập nghiệp” vào ngày 21/4/2016.

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2016. Mời quý độc giả đón đọc

Giới thiệu cuốn sách đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu cuốn sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Mời quý độc giả đón đọc

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH KỲ 1(626) THÁNG 2 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện giới thiệu Tạp chí tài chính kỳ 1 ( 626) tháng 2 năm 2016