Lịch làm việc tuần IV tháng 7

Lịch làm việc tuần III tháng 7 của lãnh đạo phòng

                                     LỊCH LÀM VIỆC

                       (Tuần từ 25/7/2016 đến 31/7/2016)

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 25/07/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 26/07/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

 Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 27/07/2016

Sáng

Đi công tác lào, thái lan

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Đi công tác lào, thái lan

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 28/07/2016

Sáng

Đi công tác lào, thái lan

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Đi công tác lào, thái lan

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 29/07/2016

Sáng

Đi công tác lào, thái lan

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Đi công tác lào, thái lan

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 30/7/2016

Sáng

Đi công tác lào, thái lan

Nghỉ

Chiều

Đi công tác lào, thái lan

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 31/7/2016

Sáng

Đi công tác lào, thái lan

Nghỉ

Chiều

Đi công tác lào, thái lan

Nghỉ