Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học khóa XIV nhiệm kỳ 2012 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ khóa XV nhiệm kỳ 2014 - 2017

Tuổi trẻ nhà Trường ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, hăng say lao động, học tập xây dựng trường Cao đẳng KT - TC Thái Nguyên ngày càng phát triển.


Đại hội đại biểu Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2014 đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 02 năm 2012. Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2014 đã kết thúc, được sự nhất trí của BCH Đảng ủy nhà Trường, BTV Thành đoàn Thành phố Thái Nguyên, tuổi trẻ trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường khóa XV, nhiệm kỳ 2014 – 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV nhiệm kỳ 2012 - 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ XV 2014 - 2017...

Bấm vào đây để xem cụ thể...