CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA KHOA NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH TRONG THÁNG 10/2016

Trong các chương trình công tác của khoa nghiệp vụ Bưu chính trong tháng 10, ngoài giảng dạy lớp Nghiệp vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang, khoa triển khai mạnh mẽ các hoạt động tìm hiểu thực tế nhằm kịp thời cập nhật các văn bản mới và các nghiệp vụ thực tế tại các bưu cục.

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA KHOA NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH

TRONG THÁNG 10/2016

Trong các chương trình công tác của khoa nghiệp vụ Bưu chính trong tháng 10, ngoài giảng dạy lớp Nghiệp vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang, khoa triển khai mạnh mẽ các hoạt động tìm hiểu thực tế nhằm kịp thời cập nhật các văn bản mới và các nghiệp vụ thực tế tại các bưu cục.

Theo đó, khoa đã cử đoàn công tác đi liên hệ và làm việc tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Tại đây, khoa đã được Bưu điện Tỉnh, phòng kỹ thuật nghiệp vụ cho mở toàn bộ văn bản nghiệp vụ của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh để khoa nghiên cứu, sao chụp làm tài liệu nghiệp vụ cho khoa.

Tiếp nữa, khoa đã liên hệ và đi thực tế tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn công tác của khoa đã trực tiếp ghi hình tại Bưu cục giao dịch trung tâm, Bưu cục khai thác, Bưu cục phát và các Bưu cục: Đồng Quang, Mỏ Bạch.  Đoàn công tác đã tiếp tục đi các Bưu cục Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình, các bưu cục văn hóa xã đa dịch vụ Tân Hòa - Phú Bình, Sơn Cẩm - Phú Lương và một số điểm Bưu điện văn hóa xã khác…

Từ các hoạt động thực tế thiết thực này, các giảng viên đã thu thập được nhiều tư liệu và hình ảnh để có được những bài giảng sâu sát nhất cho các lớp đang giảng dạy và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm soát viên, bồi dưỡng kỹ năng kinh doanh, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho các Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình và một số tỉnh khác trong tháng 11 và các tháng tiếp theo.