Các nhiệm vụ cần thực hiện đối với HSSV trong tháng 4-2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 04-2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 04 năm 2017 như sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Tỉnh và quy định của nhà trường.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 92-CV/BTG ngày 19/12/2016 của Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc cảnh giác đấu tranh với những thông tin xấu, độc hại trên một số trang mạng xã hội.

Chấp hành nghiêm chỉnh quy định giờ học chính khóa, giờ tự học (Lào K6 và TC K37). Đi học đúng giờ, nghỉ học phải có lí do chính đáng, không bỏ học, bỏ tiết.

2. Đóng và nộp đầy đủ, đúng kế hoạch các khoản học phí, lệ phí, tiền ăn còn tồn đọng trong tháng 3/2017. Đóng nộp tiền ăn tháng 4-2017 đúng thời gian quy đinh từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 4 năm 2017.

Trường hợp HSSV không nộp đúng quy định sẽ lập danh sách đề nghị không cho dự thi kết thúc học phần, trừ điểm rèn luyện HK2 năm học 2016-2017 theo quy định.

3. Tham gia đầy đủ, có chất lượng ngày công tác xã hội, lao động vệ sinh môi trường, giảng đường, lớp học, trồng rau xanh,…đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

4. Tham gia đầy đủ, chất lượng các hoạt động VHVN TDTT của nhà trường đặc biệt đối với lưu HSSV Lào thực hiện theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay Lào trong tháng 4-2017. (Từng hoạt động sẽ có kế hoạch cụ thể triển khai về các lớp và lưu HSSV Lào).
          6. Theo chỉ đạo của GVCN-CVHT các lớp căn cứ kết quả học tập đã có, tiến hành bình xét đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

5. Đối với HSSV Nội trú:

- HSSV nội trú phải thực hiện tốt nhiệm vụ vệ sinh phòng ở, vệ sinh nhà ở theo lịch phân công.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nội dung đã qui định trong nội qui Khu nội trú:  Không đi chơi vào các buổi tối trừ tối thứ Bảy, nghiêm cấm HSSV uống rượu bia; tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động TDTT trong Khu nội trú, nộp xong tiền điện nước tháng 3/2017.

- Nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân và giữ gìn tài sản tập thể. Sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm. Đảm bảo ANTT trong Khu nội trú.

* Các thầy cô GVCN-CVHT triển khai trực tiếp nhiệm vụ trên tới toàn thể HS-SV của lớp mình thực hiện theo đúng kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường khi triển khai các nhiệm vụ trên.