Chi Bộ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngàn My 27.10.2015

Sáng ngày 27/10/2015, Chi bộ Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ngàn My. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Phạm Chí Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí là Bí thư các chi bộ trong Nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế. Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Kim Anh - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Ngàn My, đồng thời phân công đồng chí Lưu Thị Hương tiếp tục giúp đỡ đồng Nguyễn Ngàn My trong thời gian thử
thách 12 tháng.