Chuẩn đầu ra trung cấp chuyên nghiêp quản trị kinh doanh dịch vụ BCVT

Chuẩn đầu ra trung cấp chuyên nghiêp quản trị kinh doanh dịch vụ BCVT

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1. Tên chuyên ngành đào tạo

Tiếng Việt:    Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông

Tiếng Anh:    Business Administration Post and Telecommunications

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kiến thức sau:

3.1. Kiến thức chung:

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản của môn học chính trị và giáo dục pháp luật trong lĩnh vực công tác và cuộc sống;

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOIEC 200 hoặc tương đương;

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh.

3.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành.

1. Kiến thức cơ sở:

- Nhận biết được những nội dung cơ bản về công tác đảm bảo an toàn lao động trong khai thác dịch vụ Bưu chính Viễn thông;

- Mô tả được các thiết bị Bưu chính và thiết bị đầu cuối viễn thông đang được sử dụng khai thác hiện nay;

- Phân loại được các loại tem bưu chính, nhận biết được tem thật và tem giả lưu hành trên thị trường;

- Hiểu và phân loại được phân cấp tuyến đường thư và mạng lưới bưu cục hiện nay; nhận biết được các dịch vụ Bưu chính viễn thông cốt lõi và dịch vụ giá trị gia tăng;

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Marketing và Nghệ thuật bán hàng, chăm sóc khách hàng trong quá trình kinh doanh các dịch vụ;

2. Kiến thức chuyên ngành:

- Thể hiện được những kiến thức cơ bản về tổ chức mạng và dịch vụ bưu chính viễn thông trong việc sắp xếp, bố trí nơi làm việc;

- Tóm tắt được qui trinh khai thác các dịch vụ Bưu chính gồm: Qui trình khai thác dịch vụ Bưu chính chuyển phát; qui trình khai thác dịch vụ Tài chính Bưu chính; qui trình khai thác dịch vụ Phát hành Báo chí.

- Trình bày được qui trình kiểm soát các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát; tài chính Bưu chính; phát hành báo chí và qui trình giải quyết khiếu tố, khiếu nại trong quá trình khai thác dịch vụ;

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử Bưu chính trong quá trình kinh doanh các dịch vụ Bưu chính hiện nay;

4. Yêu cầu về kỹ năng

Học sinh tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng thực hành cơ bản của ngành Quản trị Kinh doanh Bưu chính Viễn thông gồm:

4.1. Kỹ năng cứng:

- Thực hiện thành thạo các qui trình nhận gửi, phát – trả các dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Phát hành báo chí và Tài chính bưu chính;

- Thành thạo trong các công việc: tính toán cước phí các dịch vụ Bưu chính chuyển phát; chuyển tiền, điện hoa, quà tặng; lãi suất tiền gửi tiết kiệm Bưu điện; giá báo chí theo từng thời hạn đặt mua khác nhau;

- Thành thạo trong việc kiểm tra, kiểm soát công  việc tại các khâu, xử lý tốt những sai sót trong quá trình khai thác các dịch vụ;

- Vận hành và xử lý tốt các phần mềm khai thác dịch vụ;

- Sử dụng thành thạo tiếng anh trong giao tiếp và các thuật ngữ chuyên ngành BCVT;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm dịch vụ trong kinh doanh BCVT.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Phát triển được các kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong quá trình cung ứng các dịch vụ;

- Vận dụng được kiến thức Marketing  trong việc giới thiệu, tư vấn, gợi mở nhu cầu của khách hàng và bán các sản phẩm dịch vụ Bưu chính, Viễn thông;

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng thuyết trình trước đám đông; có kỹ năng đàm phán, thương lượng và kết thúc giao dịch bán hàng;

- Có kỹ năng quản lý nhóm, tổ, đội, đưa ra được các giải pháp phù hợp để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng.

5. Yêu cầu về thái độ

Học sinh sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ như sau:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể;

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội;

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Bưu chính Viễn Thông của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có thể làm việc tại các vị trí cong việc và tại các doanh nghiệp Bưu chính như sau:

6.1. Vị trí công việc:

- Giao dịch viên Bưu chính Viễn thông;

- Kiểm soát viên Bưu chính Viễn thông;

- Tổ trưởng tổ giao dịch; tổ trưởng tổ khai thác; tổ trưởng tổ kinh doanh tiếp thị, bán hàng tại các đơn vị Bưu chính, Viễn thông...

- Nhân viên kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông;

- Nhân viên tổng đài hỗ trợ khách hàng các dịch vụ viễn thông;

6.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

- Các điểm Bưu điện trực thuộc doanh nghiệp Bưu chính trong và ngoài nước tại Việt Nam gồm:

+ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost);

+ Tổng công ty Bưu chính quân đội ( Vietel Post);

+ Công ty Bưu chính Hợp Nhất;

+ Công ty Bưu chính New Post...

- Các trung tâm giao dịch khách hàng hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp Viễn thông như:

+ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT)

+ Tập đoàn Viễn thông quân đội (Vietel)

+ Công ty cổ phần viễn thông FPT...

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng:

- Học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  

- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ mới; thể lệ qui trình mới trong công việc thực tiễn;

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo

- Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông của Trường

- Công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của Học viện Công nghệ BCVT kèm theo quyết định 590/QĐ-HV ngày 16/8/2013 của Giám đốc Học Viện

- Chương trình chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng Quản trị kinh doanh BCVT của Học viện Công nghệ BCVT kèm theo quyết định 932/QĐ-HV ngày 05/11/2013 của Giám đốc Học Viện

Chuẩn đầu ra đã được thông qua Hội đồng  ngày       tháng       năm 2016

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG