Chương trình công tác tháng 04 của khoa CNTT

Chương trình công tác tháng 04-2014 của khoa CNTT, các đồng chí cán bộ giảng viên khoa CNTT nắm bắt kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện.


I. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03

1. Đã xây dựng nội dung chương trình hệ thống CNTT cho SV tốt nghiệp ra trường: Hướng dẫn những nội dung hết sức cần thiết phục vụ công việc thực tế của SV khi ra trường.

2. Đồng chí trưởng khoa đã xuống doanh nghiệp thăm quan một số mô hình ứng dụng CNTT trong quản lý kho, bãi, quản lý bán hàng.

3. Một số giảng viên trong khoa đã ôn luyện thi lấy chứng nhận IC3 và MOS theo chuẩn quốc tế về Tin học.

4. Thực hiện tốt nội quy giảng thực hành các môn học.

5. Tham gia hội giảng cấp trường, bài giảng của khoa được hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn.

6. Tổ chức thành công hội thảo tin học dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04

1. Thông qua bài cho các giảng viên tham gia giảng các chuyên đề hệ thống tin học cho SV chuẩn bị ra trường.

2. Thực hiện tốt, có chất lượng việc giảng dạy các nội dung hệ thống Tin học cho SV chuẩn bị ra trường.

3. Các giảng viên xuống tham quan doanh nghiệp, cửa hàng có ứng dụng CNTT, viết báo cáo và nộp cho khoa vào cuối tháng.

4. Hoàn thành các nội dung theo yêu cầu kiểm tra công tác đào tạo tín chỉ, tiếp đón đoàn kiểm tra vào ngày 10/4

5. Hoàn thành điểm các môn học cho K8, giảng học lại theo sự phân công của khoa

6. Tiếp tục hoàn thàng các đề tài khoa học đã đăng ký, ôn luyện để thi IC3 vào tháng 05.

7. Giảng tin học ứng dụng theo sự phân công của khoa.