Chương trình công tác tháng 05-2015

Chương trình công tác tháng 05-2015 của khoa CNTT. Các đồng chí cán bộ giảng viên nắm bắt kế hoạch thực hiện.

1. Công tác giảng dạy

- Tiếp tục giảng dạy môn Tin học ứng dụng, Tin học văn phòng

- Bắt đầu giảng hệ thống CNTT cho cao đẳng K9 tốt nghiệp ra trường  

- Giảng học lại TUD và LTVB

- Cho điểm, đánh giá kết quả môn Tin học ứng dụng khách quan, công bằng.

- Tiếp tục dự giờ giáo viên giảng thực hành môn Tin học văn phòng

- Thực hiện giảng dạy theo tinh thần giảng lý thuyết gắn với thực tiễn học tập, việc làm

- Tiếp tục thông qua bài cho giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

2. Công tác NCKH

- Thông qua đề tài khoa học: Giáo trình hệ thống CNTT và giáo trình tin học ứng dụng (dự kiến 14h ngày 15/05 thông qua giáo trình hệ thống CNTT,  14h ngày 19/05 thông  qua giáo trình môn tin học ứng dụng).

- Triển khai đi thực tế tại cơ sở.

+ Mỗi đ.c xây dựng kế hoạch chi tiết đi thực tế 1 tuần tại cơ sở.

+ Báo cáo kế hoạch với lãnh đạo khoa và xin ý kiến BGH.

+ Sau khi đi thực tế về viết thu hoạch.

3. Tham gia coi thi và tổ chức tốt các môn thi trắc nghiệm TT

- Nắm bắt kế hoạch coi thi và tham gia coi thi theo đúng quy chế

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để tổ chức các môn thi trắc nghiệm trên máy

- Khi nào chuẩn bị thi tin học ứng dụng (trước 2 ngày) báo lại trưởng khoa để tổng hợp đề thi.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức tốt kỳ thi sát hạch ĐHQG

- Chuẩn bị phòng máy, mạng nội bộ Internet (đ.c Thành chỉ đạo, Kiên, Đoàn, Nghĩa, Cương).

- Tham gia công tác coi thi và tổ chức thi cùng ĐH QD (đ.c Đoàn, Kiên)

5. Công tác kỹ thuật

- Tiếp tục hoàn thành những việc còn dở dang của tháng 4

- Chuẩn bị tốt phòng máy cho kỳ thi sát hạch của ĐHQG

6. Các công tác khác

- 100% các đồng chí cần phải có mặt để dự giờ tiết giảng của đ.c Nguyệt ở hội thi cấp Tỉnh

- Hỗ trợ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (đ.c Kiên)

- Tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường