Chương trình công tác tháng 05 của khoa CNTT

Các đồng chí cán bộ, giảng viên bám sát kế hoạch thực hiện


I. Đánh giá việc thực hiện chương trình công tác tháng 04

1. Công tác giảng dạy

- Thực hiện việc giảng dạy CNTT K8 theo đúng tiến độ, nghiêm chỉnh giảng đủ số giờ, số tiết đặc biệt trong việc giảng thực hành.

- Thực hiện giảng Tin học ứng dụng K9 theo lịch phân công của phòng đào tạo.

2. Công tác coi thi, chấm thi

- Từ tháng 04, đ.c Thành (phó khoa CNTT) bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ phân công coi thi, chấm thi.

- Các đ.c đều thực hiện nghiêm túc giờ giấc, quy định coi thi hết môn và thi trắc nghiệm.

- Việc chấm thi môn LTVB còn chậm so với tiến độ.

3. Công tác kỹ thuật phòng máy

- Trong tháng, việc khoa kế toán vào thực hành cùng khoa CNTT, do đó việc quản lý phòng máy cũng có những khó khăn nhất định.

- Việc vệ sinh phòng máy, quản lý thiết bị, thực hiện nội quy phòng thực hành chưa được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt trong giờ các giáo viên khoa Kế toán.

- Khoa CNTT đã kiểm tra, lập biên bản một số phòng máy vi phạm những quy định nêu trên.

4. Các công tác khác

- Đ.c Hương về tập sự tại khoa.

- Các đồng chí giảng viên đã thực hiện xuống doanh nghiệp, cửa hàng điều tra về việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Chương trình công tác tháng 05

1. Công tác giảng dạy

- Việc giảng dạy CNTT cho K8 cần đảm bảo đủ về thời gian, đặc biệt là việc giảng thực hành ngoài giờ.

- Tiếp tục giảng dạy Tin ứng K9 và các lớp liên thông trong ngoài trường.

- Hoàn thiện điểm TVP K10, gửi một bản quan Email cho đ.c Trưởng khoa.

- Mỗi đồng chí giảng tin VP ra15 câu trắc nghiệm Power Point, ngày 8/5 nộp cho Đ.c Linh tổng hợp và nhập vào máy chủ của trường.

2. Công tác coi thi, chấm thi

- Bám sát lịch coi thi của khoa CNTT gửi cho các đ.c, yêu cầu đ.c Thành khi phân công chấm thi, ra đề đáp cần có sự trao đổi trước với trưởng khoa. Kiểm duyệt chặt chẽ đề thi tự luận và trắc nghiệm trước khi cho SV thi.

- Đốc thúc, giám sát tiến độ chấm thi chặt chẽ, không để phòng Khảo thí nhắc nhở.

3. Công tác NCKH

- Hoàn thành dứt điểm các đề tài khoa học đã đăng ký, đầu tháng 6 sẽ thông qua tại khoa.

- Tiếp tục ôn luyện để thi IC3 vào đầu tháng 06/2014.

- Tiếp tục xuống cơ sở để điều tra về ứng dụng CNTT vào các hoạt động của DN.

4. Công tác kỹ thuật viên

- Bàn giao công tác kỹ thuật cho đ.c Kiên (cán bộ mới về khoa)

- Lập sổ theo dõi thiết bị phòng thực hành (mỗi phòng gồm 2 sổ, sổ tại phòng máy và sổ tại khoa).

- Dán mã theo dõi thiết bị theo từng bộ máy tính.

- Sửa các nút nguồn tại phòng thực hành 2.2.

- đ.c Đoàn bàn giao các thiết bị CNTT trong khoa cho đ.c Kiên, hướng dẫn đ.c Kiên làm quen với công tác kỹ thuật viên trong thời gian từ nay đến 15/5, lập dự toán sửa chữa số máy chiếu bị hỏng.

- đ.c Thành chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nội quy phòng máy của các giáo viên giảng thực hành, ghi số tổng kết vào cuối tháng 05.
5. Các công tác khác
Yêu cầu mỗi đồng chí trong một tháng phải có 2 bài đăng trên trang của khoa CNTT.