Chương trình công tác tháng 09 của khoa CNTT

Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết tháng 08 và triển khai chương trình nghị quyết tháng 09-2014 của khoa Công nghệ thông tin.

Đánh giá việc thực hiện chương trình công tác tháng 08

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Giảng tin ứng dụng K9, lập trình VB K9

- Dạy học lại, dạy cải thiện một số môn học thuộc khoa

- Dạy lớp tập huấn CNTT hợp tác xã.

- Thông qua đề tài khoa học: Đề cương, kịch bản môn Tin học đại cương, xếp loại A.

2. Công tác ra đề thi, coi thi, chấm thi

- Trong năm học 2014 - 2015 đ.c Thành tiếp tục việc phân công coi thi, chấm thi.

- Đ.c Linh phụ trách việc phân công giảng dạy và tổng hợp đề thi.

- Tất cả các đ.c ra đề thi đều phải gửi cho đ.c Linh kiểm duyệt trước khi gửi cho phòng khảo thí.

- Thực hiện nghiêm túc việc phân công làm thi trắc nghiệm.

3. Công tác kỹ thuật phòng máy

- Chuẩn bị phòng máy cho lớp tập huấn hợp tác xã.

4. Các công tác khác

- Triển khai đưa giảng viên đi thi IC3 tại Hà Nội.

Hạn chế, tồn tại:

- Duy trì đăng bài lên website của khoa CNTT.

- Dự giờ giáo viên trong khoa.

- Đổi lịch học lại không báo khoa và đào tạo (đ.c Cương)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình công tác tháng 09

1. Công tác chuyên môn

- Giảng dạy môn Tin học ứng dụng, lập trình VB theo đúng kế hoạch đã phân công

- Tiếp tục ôn thi và thi IC3 bản GS4

- Tiếp tục thông qua các đề tài: Đề tài của đ.c Thành + đ.c Nghĩa (thông qua trước khoa lần cuối trước khi lên trường) (Thời gian 2 đ.c chủ động sắp xếp).

- Thông qua đề cương đề tài năm học 2014 - 2015 (dự kiến vào từ 10 đến 15/09)

- Quảng bá xây dựng chương trình đào tạo Thương mại điện tử, tuyển sinh các lớp trong trường.

- Tiếp tục soạn môn Tin học văn phòng và tin học đại cương theo hướng tiếp cận với nội dung thi IC3.

- Dự giờ đột xuất một số giảng viên trong khoa.

- Tiếp tục cập nhật bài lên Website (mỗi đồng chí 2 bài).

- Phân công giảng dạy K11 môn Tin học đại cương.

- Nhắc lịch học bù ngày 2 tháng 09.

Quy định: Các thông tin gửi Qua Email và Tin nhắn thông báo của khoa coi như chính tắc, mỗi đ.c.

2. Công tác kỹ thuật viên

- Tổng kiểm tra toàn bộ thiết bị tại các phòng thực hành, lập báo cáo trưởng khoa.

- Kê dọn phòng máy theo sự chỉ đạo của đ.c Hiệu Trưởng (đ.c Đoàn, Cương, Nghĩa, Kiên, đ.c Thành chỉ đạo)

- Cài đặt các phần mềm ứng dụng: Office 2010, Typing Master, Wizad, Unikey, LTVB tại tất cả các máy tính.

3. Các công tác khác

- Đón tết Trung thu.

BÌNH XÉT THI ĐUA THÁNG 08: 100% A