Chương trình công tác tháng 1 năm 2015

Chương trình công tác tháng 1 năm 2015


                1. Công tác giảng dạy

                - Tiếp tục giảng liên thông Tin ứng dụng các lớp ngoài trường: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc giờ giấc, chấm điểm ra đề thi.

                - Giảng dạy học kỳ II theo kế hoạch (xem kỹ lịch và phản hồi ngay khi bị trùng, nhầm).

                2. Công tác NCKH

                - Tiếp tục thông qua đề cương các đề tài thuộc khoa

                - Sau khi thông qua cần chỉnh sửa ngay để nộp cho phòng NCKH

                - Giao cho đồng chí thành soạn giảng môn Hệ thống thông tin quản lý, dự kiến thông qua vào tuần đầu tháng 02.

                - Giao cho đồng chí nghĩa soạn môn Internet và TMĐT, dự kiến thông qua vào trung tuần tháng 02.

                - Ôn thi MOS, dự kiến cả khoa sẽ dự thi vào trung tuần tháng 03/2015.

                - Viết bài đăng nội san quý 1/2015 - Giao cho đ.c Nguyệt.

                3. Tập trung thông qua bài cho các đồng chí tham gia giảng dạy cấp Trường.

                - Mỗi đồng chí tham gia ít nhất 2 tiết giảng thử tại khoa.

                - Khoa sẽ hỗ trợ các đồng chí tối đa có thể: Thiết kế PP, dự giờ, đóng góp ý kiến.

                - Lịch thông qua sẽ thông báo sau, yêu cầu 100% đều phải có mặt dự giờ.

                4. Việc áp chuẩn IC3

                - Tiếp tục giảng dạy 2 lớp IC3, tổ chức thi sát hạch đánh giá trình độ.

                - Tuyển sinh thêm 1 lớp mới, khai giảng vào ngày 11/1/2015

                + Đ.c Thành, Nguyệt, Nghĩa chốt danh sách cho đ.c Linh trước ngày 05/01.

                5. Công tác kỹ thuật

                - Tiếp tục các công việc còn dở dang trong tháng 12.

                - Bám lớp thực hành, kể cả buổi tối, xử lý ngay những máy lỗi, mạng lỗi và những giáo viên không cho lớp vệ sinh phòng máy đúng quy trình.