Chương trình công tác tháng 12 - 2014

Chương trình công tác khoa CNTT tháng 12 - 2014


I. Đánh giá tổng kết chương trình công tác tháng 11 -2014

1. Công tác chuyên môn

- Tiếp tục giảng dạy lập trình VB và tin học đại cương; phân công cụ thể như sau:

- Tổ chức tốt các học phần thi trắc nghiệm trên máy, đặc biệt là trắc nghiệm học phần Tin học ứng dụng.

- Đ.c Nguyệt trên cơ sở công thực tế của các đ.c tham gia làm thi trắc nghiệm trong học kỳ II năm học vừa qua để phân bổ tiền công cho phù hợp.

- Thông qua đề cương các đề tài khoa học.

- Báo cáo kết quả đề xuất giảng hệ thống CNTT và thi IC3

2. Công tác kỹ thuật viên

- Đ.c Kiên nghiên cứu làm dự án xây dựng phòng thi chuẩn IC3

- Lập sổ kiểm tra các phòng thực hành.

3. Các công tác khác

- Tiếp tục giảng dạy lớp IC3.

+ Phân công làm bộ đề Test: đ.c Linh làm modul 1, đ.c Nguyệt modul 2, đ.c Nghĩa modul 3 (mỗi Modul phải ít nhất có 120 câu trắc nghiệm, làm bằng Moodle) (Ngày 21 – 11 sẽ nghiệm thu).

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20-11 và thành truyền thống nhà trường như: thể thao, văn nghệ…

4. Bàn giao công việc phụ trách khoa cho đ.c phó khoa.

* Hạn chế: Đ.c Cương còn quên lịch giảng, đ.c Kiên chưa lập sổ kiểm tra thiết bị, một số đồng chí còn chưa đưa bài lên web khoa.

            Hạn chế trong công tác chấm thi: Hay dừa nhau công việc, phân công rõ

            Giờ giảng tốt: Không vấn đề gì!

II. Chương trình công tác tháng 12-2014

1. Tiếp tục giảng dạy lý thuyết và thực hành các lớp Lập trình VB và tin học đại cương. Giảng liên thông, giảng học lại hệ liên thông.

2. Đ.c Nguyệt lập lịch trực khoa đối với những ngày các đ.c trong khoa không có tiết (đ.c Thành giải thích về quy chế làm giờ hành chính).

2. Tiếp tục tuyển sinh các lớp IC3

- Giảng viên khéo léo và nhiệt tình trong công tác quảng bá lợi ích của việc có chứng chỉ quốc tế IC3.

- Giảng viên thu học phí và chốt danh sách ngay, sẽ học từ ngày 1/1/2014.

- Giao cho đ.c Thành và đ.c Đoàn phải thi và đạt chứng chỉ IC3 trước ngày 15/12.

- Trả chứng nhận giảng dạy IC3.

- Thông qua bộ đề ôn luyện IC3 vào ngày 16/12

3. Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa

- Thời gian từ ngày 17-23/12, từ 16h30 tại phòng thực hành 2.3

- Phân công cụ thể:   Ngày 17 đ.c Linh tiết 1, đ.c Thành tiết 2

                                    Ngày 18 đ.c Nghĩa tiết 1, đ.c Nguyệt tiết 2

                                    Ngày 22 đ.c Cương tiết 1, đ.c Đoàn tiết 2

                                    Ngày 23 đ.c Thu tiết 1, đ.c Hùng tiết 2

- Giảng theo tín chỉ, môn học tự chọn, thời gian 50 phút. (có thể giảng tiết giảng thực hành theo tín chỉ)

- Hồ sơ giảng dạy in làm 5 bộ đóng quyển gồm: Đề cương, kịch bản, phiếu học tập, Slide...

- Phiếu chấm đ.c Thành

- Thư ký: đ.c Nguyệt

4. Thông qua đề cương các đề tài thuộc khoa, tiến hành làm đề tài đối với các đề tài đã thông qua.

5. Công tác kỹ thuật viên

- Triển khai lắp đặt các thiết bị của phòng thi IC3: Vách ngăn, biển quảng cáo, cắm Ram, liên hệ với công ty IIG để xin cấp quyền.

- Lập báo cáo thống kê chi tiết các thiết bị của các phòng thực hành theo mã số từng máy.

6. Tổ chức thi trắc nghiệm tin đại cương

- Thay đổi 100% bộ đề cũ theo hướng tiếp cận IC3.

7. Các công tác khác

- Nghiêm túc thực hiện việc đăng bài lên website

- Tham gia vào các hoạt động chào mừng ngày truyền thống nhà trường và ngày quân đội nhân dân Việt Nam.

8. Công bố quyết định thành lập bộ môn