Chương trình công tác tháng 4 - 2015 khoa CNTT

Căn cứ vào nội dung họp khoa tổ chức vào ngày 06-04-2015. Khoa CNTT ban hành chương trình công tác tháng 4-2015 gồm các nội dung sau:

1. Công tác giảng dạy

- Tiếp tục giảng dạy các lớp TUD và TVP

- Kiểm tra yêu cầu 100% sinh viên phải có tài liệu khi lên lớp, không có tài liệu không cho vào phòng thực hành

- Dự giờ, kiểm tra đột xuất việc giảng dạy thực hành TUD, TVP

2. Công tác NCKH

- Hoàn thành các đề tài theo tiến độ đã đăng ký

- Thông qua một số đề tài ở cấp khoa vào cuối tháng 4

- Tiếp tục ôn luyện IC3, MOS: Trong tháng 4, đ.c Thành phải hoàn thành, trong tháng 5 đ.c Đoàn và Kiên phải hoàn thành, nếu không hoàn thành sẽ không xếp loại thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Công tác kỹ thuật

- Tiếp tục theo dõi sát sao việc giảng thực hành ở các phòng máy

- Thực hiện sửa chữa các máy tính, nối mạng và sắp xếp bổ sung máy tính tại các phòng thực hành chuẩn bị cho kỳ thi của ĐH quốc gia.

- Lắp thêm các điểm phát Wifi tại hội trường lớn và các giảng đường, bỏ hết mật khẩu truy cập tại các điểm phát công cộng.

4. Các công tác khác

- Tiếp tục giảng dạy các lớp IC3

- Tiếp tục ôn luyện và kiểm tra việc ôn tập của SV thi SVG

- Đưa sinh viên đi thi tại ĐHCNTT và truyền thông (đ.c Thành)

- Tổ chức liên hoan gặp mặt các sinh viên đi thi (vào ngày 16-04)