Chuyến công tác của lãnh đạo Nhà trường với tỉnh Xiêng Khoảng và trường THPT Paksan, Huyện Paksan, Tỉnh Bolykhamxai – Nước CHDCND Lào

Tiếp tục hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác, đào tạo quốc tế với các tỉnh Bắc Trung Lào....

Từ ngày 25/05 đến ngày 28/05, đ/c Nguyễn Công Dương dẫn đầu đoàn lãnh đạo Nhà trường đã có chuyến thăm và làm việc với trường THPT Paksan, Huyện Paksan, Tỉnh Bolykhamxai và đại diện các Sở, Ban, Ngành tỉnh Xiêng Khoảng – Nước CHDCND Lào. Cùng đi trong đoàn có đại diện Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, đại diện các khoa Quản trị kinh doanh & Du lịch, khoa Kế toán,…

Căn cứ buổi làm việc giữa lãnh đạo trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên  với lãnh đạo Sở Giáo dục – Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Ngoại giao tỉnh Bolykhamxai, tỉnh Xiêng Khoảng
Hàng năm, Nhà trường sẽ tiếp nhận thêm 25 – 35 học sinh của tỉnh Xiêng Khoảng sang học các ngành của trường và được tạo điều kiện giới thiệu học chuyển tiếp lên Đại học. Ngoài ra, trên tinh thần đoàn kết thân ái đặc biệt giữa trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên với trường THPT Paksan, Paksan, Bolykhamxai, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên dành chỉ tiêu bổ sung thêm cho trường THPT Paksan mỗi năm học từ 10 đến 15 học sinh sang học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên kể từ năm học 2014 – 2015.

Đoàn cán bộ Nhà trường thăm và làm việc tại Tỉnh Xiêng Khoảng - Nước CHDCND Lào