Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2013 - 2014

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị biểu dương phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn khối giáo dục đào tạo năm học 2013-2014.


Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Phòng giáo dục, Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn; lãnh đạo các tập thể và các cá nhân được khen thưởng.
Trước khi Hội nghị tổ chức, các đồng chí đại biểu đã đến dâng hương chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Nhà trường

Ảnh: các đồng chí đại biểu dâng hương chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Nhà trường

Theo báo cáo tổng kết của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, trong năm học 2013-2014 vừa qua, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong khối giáo dục đào tạo đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn và chuyên môn phát động; các cuộc vận động  trong toàn ngành đã động viên cán bộ, giáo viên, CNVCLĐ tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cũng như của toàn ngành giáo dục. Đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; chăm lo đời sông vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, CNVCLĐ. Tiếp tục xây dựng, củng cố công đoàn cơ sở vững mạnh; động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Ảnh: Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên.

Tại hội nghị đã có 01 tập thể đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua, 7 tập thể và 5 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 02 tập thể được LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua, 38 tập thể và 64 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

Tin: Phòng TCHC