Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Kế toán - Hệ Trung cấp

Học sinh khi ra trường có thể đảm nhận công việc ở phòng kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, có thể tự tạo việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản thân.


Học sinh khi ra trường có thể đảm nhận công việc ở phòng kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, có thể tự tạo việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản thân.

Bấm vào đây để xem chi tiết