Công khai cam kế chất lượng giáo dục ngành Tài chính doanh nghiệp - Hệ Cao đẳng

Sinh viên ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí công tác ở phòng kế hoạch tài chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước( phường xã, thành phố), các công ty sản xuất kinh doanh; Sở Tài chính, UBND tỉnh, thành phố .


Sinh viên ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí công tác ở phòng kế hoạch tài chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước( phường xã, thành phố), các công ty sản xuất kinh doanh; Sở Tài chính, UBND tỉnh, thành phố .

Bấm vào đây để xem chi tiết