Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 cập nhật ngày 15-2-2020

Nội dung:

Hiện nay nhà trường đã lập chốt kiểm dịch tại cổng ra vào duy nhất (cổng chính), cán bộ và HSSV khi vào trường đều phải chấp hành quy trình kiểm dịch của ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, vệ sinh rửa tay...

Một số hình ảnh kiểm dịch đối với người ra vào cơ quan trong ngày 15-2-2020:

Ảnh : Cán bộ Y tế thực hiện đo thân nhiệt cho người ra vào cơ quan.

 

Ảnh : Người ra vào cơ quan phải rửa tay có thuốc sát trùng.

Tin từ Ban quản trị Website.