Công văn công nhận chứng chỉ IC3 tương đương Thông tư 03 của Bộ TTTT

Bộ TT&TT ra văn bản công nhận chính thức chứng chỉ IC3 hoàn toàn đảm bảo được những nội dung yêu cầu trong Thông tư số 03, chứng chỉ IC3 được công nhận tương đương và sử dụng làm công cụ đánh giá chuẩn.

           Kính gửi: Các đồng chí cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên nhà Trường

Như các đồng chí cũng biết bài thi IC3 đánh giá về kỹ năng tin học đã cập nhật sự thay đổi theo Thông tư 03 của Bộ thông tin và truyền thông. Bộ Giáo dục đưa thông tư 07 hướng dẫn cho các trường ĐH, CĐ áp chuẩn đầu ra cho SV bám sát chuẩn do Bộ TTTT đã đưa ra. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu toàn bộ những cán bộ công chức phải đạt được tiêu chuẩn về CNTT theo yêu cầu của Bộ TTTT.

Và mới đây bài thi IC3 đã được Bộ TTTT công nhận chính thức hoàn toàn đảm bảo được những nội dung yêu cầu trong Thông tư số 03  (công văn đính kèm), được công nhận tương đương và sử dụng làm công cụ đánh giá chuẩn. Khoa CNTT thông báo tới các đồng chí cán bộ giảng viên tham khảo.
            Một số link tham khảo:
            Thông tư 03 của bộ thông tin và truyền thông: Bấm vào đây để xem chi tiết
            Thông tư của bộ nội vụ: Bấm vào đây để xem chi tiết
            Công văn của bộ thông tin và truyền thông công nhận chứng chỉ IC3 tương đương với tiêu chuẩn trong thông tư 03: Bấm vào đây để xem chi tiết
            Thông tư 07 của bộ giáo dục hướng dẫn cho các trường ĐH,CĐ áp chuẩn đầu ra cho SV bám sát chuẩn do Bộ TTTT đã đưa ra.