08/01/2016

TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN: SỐ 11/2015

Trung tâm thông tin Thư viện giới thiệu cuốn TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN: SỐ 11/2015. Mời độc giả lên thư viện đón đọc

Thông tin hoạt động hội
- Định hướng công tác tuyên truyền nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
Vấn đề hôm nay
- Con số biết nói
 Nghiên cứu trao đổi
- Bàn về kế toán tài sản dài hạn chờ để bán và hoạt động gián đoạn trong doanh nghiệp việt nam. Vũ Thị Kim Anh, Phí Thị Diễm Hồng, Vũ Thị Hải
- Kế toán môi trường của các quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Huỳnh Đức Lộng
- Vốn hóa chi phí đi vay trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – Chi phí đi vay. Nguyễn Thị Mai Lê
- Một số trường hợp về ghi nhận kế toán bất động sản đầu tư, hàng hóa bất động sản và thành phẩm bất động sản theo chuẩn mức kế toán số 05 và thông tư 200. Hồ Tuấn Vũ, Mai Hoàng Hải
- Ngăn ngừa hành vi chuyển giá của các công ty đa quốc gia thông qua đẩy mạnh áp dụng APA tại Việt Nam. Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Thị Thu Hương
Hướng dẫn nghiệp vụ
 Giải đáp thắc mắc
Quốc tế

- Kế hoạch chiến lược của AFA giai đoạn 2016 – 2019
Chế độ mới- Chính sách chế độ mới