Đại diện trường đại học kinh tế Stanford giao lưu, trao đổi và làm việc với khoa Tài chính

Ngày 8/11/2016, trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã đón và làm việc với trường Đại học Kinh tế STANFORD, California, Mỹ. Khoa tài chính rất vinh dự được giao lưu, trao đổi và làm việc với ông Mike Bentley – Đại diện trường Đại học Kinh tế Stanford.

Ngày 8/11/2016, trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã đón và làm việc với trường Đại học Kinh tế STANFORD, California, Mỹ. Khoa tài chính rất vinh dự được giao lưu, trao đổi và làm việc với ông Mike Bentley – Đại diện trường Đại học Kinh tế Stanford.


Ảnh: Khoa Tài chính giao lưu, trao đổi và làm việc với trường ĐH Stanford – Mỹ

Ảnh: Khoa Tài chính chụp ảnh lưu niệm

với trường ĐH Stanford – Mỹ tại VP Khoa

Ảnh: Khoa Tài chính và Khoa Quốc tế chụp ảnh lưu niệm

với trường ĐH Stanford – Mỹ tại Khuê Văn Các

Sau đó, Khoa Tài chính đã dẫn đoàn trường ĐH Stanford đi thăm thư viện của trường, phòng thực hành chứng khoán và phòng thực hành ngân hàng.

Ảnh: Khoa Tài chính và Khoa Quốc Tế  chụp ảnh lưu niệm

 với trường ĐH Stanford – Mỹ tại phòng thực hành chứng khoán

Buổi giao lưu, trao đổi và làm việc với ông Mike Bentley – Đại diện trường Đại học Kinh tế Stanford thành công tốt đẹp. Khoa Tài chính hi vọng ông Mike Bentley sẽ hỗ trợ các trang thiết bị hiện đại và giúp nhà trường đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng và y tế.