Đại học Kinh tế quốc dân

Trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên liên kết đào tạo với đại học kinh tế quốc dân liên tục mở các lớp liên thông, văn bằng 2, tại chức học ngoài giờ chuyên nghành Kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh..., chi tiết xem trên trang http://www.sdh.edu.vn