Đại học KTQTKD Thái Nguyên

Trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên liên kết đào tạo với đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên liên tục mở các lớp liên thông, văn bằng 2, tại chức học ngoài giờ chuyên nghành Kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh..., chi tiết xem trên trang http://www.sdh.edu.vn