Đại học Sao đỏ

Trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên liên kết đào tạo với đại học Sao đỏ liên tục mở các lớp liên thông, văn bằng 2, tại chức học ngoài giờ chuyên nghành Kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh..., chi tiết xem trên trang http://www.sdh.edu.vn