Đảng bộ trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên nghiêm túc thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm 2017

Trong bối cảnh chuẩn bị kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Ban chấp hành Đảng uỷ nhà trường, các chi bộ trực thu...

Đây là công việc thường niên đối với các tổ chức Đảng song có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì qua tự phê bình và phê bình sẽ giúp cấp ủy và chi bộ sớm phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đảng viên rèn luyện tinh thần dân chủ, tính tự giác, ý thức trách nhiệm trong công việc; từ đó góp phần làm cho hoạt động tự phê bình và phê bình thực sự trở thành hoạt động bình thường, cần thiết, thường xuyên trong tổ chức đảng và đảng viên.

Sau khi hướng dẫn và chỉ đạo các chi bộ thực hiện kiểm điểm , đánh giá và phân loại Đảng viện, sang ngày 8 tháng 12 năm 2017, Ban thường vụ Đảng uỷ nhà trường cũng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm tại nhà truyền thống. Tại hội nghị, các thành viên Ban thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác, thẳng thắn trong đánh giá, phân loại Đảng viên. Cũng thông qua hội nghị này, Ban thường vụ đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo các hoạt động của nhà trường trong năm 2017 để bước sang năm 2018 nhà trường có nhiều khởi sắc về mọi mặt đặc biệt là công tác Đảng, yếu tố then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.Ảnh : Toàn cảnh hội nghị của Ban thường vụ Đảng uỷ nhà trường.Ảnh : Các đồng chí Phạm Chí Cường-Phó bí thư Đảng uỷ và đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng-Phó bí thư Đảng uỷ đồng duy trì hội nghị.

Tin từ Ban quản trị Website.