Đảng bộ Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Nội dung chi tiết

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng công tác tuyên truyền miệng của Đảng nói chung và tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng; tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 21/5/2019, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã cử đồng chí Lô Thị Phương Châm- Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ khoa Luật tham gia Hội thi.

BTC hội  thi trao giải cho đồng chí Lô Thị Phương Châm (hàng trên, thứ 2 từ trái sang)

Tại Hội thi, mỗi báo cáo viên dự thi sẽ thực hiện ba phần thi, gồm:

a. Phần chuẩn bị đề cương: Báo cáo viên dự thi lựa chọn một trong các nội dung của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” để xây dựng đề cương.

b. Phần thuyết trình: Báo cáo viên thuyết trình tại Hội thi theo đề cương đã chuẩn bị. Có thể sử dụng máy chiếu, hình ảnh,…để minh họa, hỗ trợ cho nội dung thuyết trình.

c. Phần trả lời câu hỏi nghiệp vụ: Báo cáo viên dự thi bắt thăm trả lời 01 câu hỏi nghiệp vụ. Nội dung tập trung vào chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Hội thi là hình thức học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và nghiệp vụ về công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên; tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, các thí sinh đã hoàn thành tốt các phần thi, và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của báo cáo viên trong công tác tuyên truyền.

Kết quả : Trên tổng số 17 báo cáo viên tham gia dự thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Đại diện cho Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tham dự hội thi, đồng chí Lô Thị Phương Châm đã được Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích./.

Tin từ VP Đảng uỷ trường.